زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

متن كامل قانون مدني

۱۳۹۱/۰۶/۰۳ ۱۷:۳۳:۰۸ | 2,613 بازدید

 

قانون مدني

 مقدمه

 در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.

ادامه مطلب