زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

قاضی زیرک و عصای طلا

۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۸:۰۳:۲۷ | 3,007 بازدید

دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد...

ادامه مطلب

  

حکایت سنگ تراش

۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۷:۴۷:۴۸ | 2,682 بازدید

روزی، سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگـانی رد...

ادامه مطلب