زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

تنفیذ وصیت نامه عادی

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۰:۴۵ | 5,478 بازدید

 

تنفیذ وصیت نامه عادی

مقدمه

برابر ماده 291 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 54-13/10/1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذینفع  به صحت آن اقرار شود . در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری بر صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد 

ادامه مطلب

  راهنمای دعاوی ارث و وصیت